Nie pamiętasz hasła? Przypomnij hasło!

Regulamin obowiązujący na portalu ParaSzukaPary.pl

Tworząc nowe konto na portalu ParaSzukaPary.pl oświadczasz, że przeczytałeś(aś), zrozumiałeś(aś) i zaakceptowałeś(aś) postanowienia niniejszego regulaminu. Regulamin dotyczy wszystkich użytkowników posiadających swoje konta na portalu ParaSzukaPary.pl. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji poniższego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany drogą email'ową, a Twoje dalsze korzystanie ze strony będzie oznaczać akceptację nowego regulaminu. 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM!

Zasady ogólne:

Portal ParaSzukaPary.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które w dniu rejestracji nowgo konta mają ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18-tego roku życia nie mogą zakładać kont i korzystać z portalu. Traktowane jest to jako naruszenie regulaminu, a takie konta będą kasowane w trybie natychmiastowym. Korzystając z portalu ParaSzukaPary.pl oznajmiasz i jesteś wstanie to udowodnić, że w dniu rejestracji konta ukończyłeś(aś) 18 lat i zgadzasz się na wszystkie postanowienia regulaminu. 

Zasady dotyczące użytkownika:

Jako posiadacz konta przyjmujesz do wiadomości, że portal ParaSzukaPary.pl jest dostępna do Twojego niekomercyjnego użytku. Oświadczas również, że materiały udostępnione na Twoim profilu nie będą naruszały dóbr osób trzecich, praw autorskich, znaków handlowych, praw własności, praw publicznych lub innych osobistych praw, lub będą zawierały szkodliwe i oszczercze lub będą zawierały inne niedozwolone prawem materiały. 

 1. Zabrania się kolekcjonowania danych kontaktowych do innych użytkowników w celu rozyłania im w późniejszym terminie niechcianych wiadomości email (zwanych dalej spam) lub niechcianych komunikatów. 
 2. Korzystania z portalu w taki sposób, który mógłby zostać uznany za niezgodny z prawem, doprowadzić do uszkodzeń lub wyłączenia portalu.
 3. Zakładania konta w imieniu innej osoby lub grupy.
 4. Podszywania się pod inną osobę lub jednostkę, podawania wieku, lokalizacji, które są niezgodne z prawdą.
 5. Nadsyłania, udostępniania nieautoryzowanych materiałów reklamowych. 
 6. Nadsyłania, przechowywania i udostępniania informacji o osobach trzecich takich jak: adresy, numery telefonów, adresy email.
 7. Zastraszania lub nękania innych osób.
 8. Nadsyłania i udostępniania materiałów, które są niezgodne z obowiązującym prawem.
 9. Zabrania się używania, podszywania się pod inne konta, tworzenia fałszywych tożsamości.

Zasady dotyczące tworzenia konta:

W celu uzyskania możliwości korzystania z portalu ParaSzukaPary.pl musisz posiadać własne konto. Zabrania się korzystania z konta innej osoby. W trakcie zakładania konta musisz uzupełnić pola wymagane. Jednocześnie jesteś odpowiedzialny za wszelki rodzaj aktywności na Twoim koncie i jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie danych dostępowych do Twojego konta. Wszelki nieautoryzowany rodzaj aktywności na Twoim koncie musi zostać bezzwłocznie zgłoszony do administratorów portalu ParaSzukaPary.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty wynikające z nieautoryzowanego dostępu do swojego konta. 

Zakładając nowe konto wyrażasz zgodę na:

 1. Opublikowanie aktualnych i kompletnych informacji o sobie, które mogą być wymagane podczas rejestracji, a dalej podczas tworzenia nowego profilu. 
 2. Bezpieczne przechowywanie danych takich jak: login i hasło do konta
 3. Wzięcie pełnej odpowiedzialności za korzystanie ze swojego konta oraz aktywności spowodowanej użyciem Twojego konta.

Prawa autorskie i prawa własności:

Oświadczasz, że jesteś właścicielem wszystkich opublikowanych materiałów na swoim profilu w portalu ParaSzukaPary.pl. Portal daje możliwość ustawien prywatności dla opublikowanych materiałów. Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych w Twoim profilu. Administratorzy w dowolnej chwili mogą zażądać od użytkownika zweryfikowania opublikowanych materiałów. Mimo, że portal przeznaczony jest dla osób powyżej 18-tego roku życia i dozwolone jest zamieszczanie materiałów o charakterze pornograficznym, to Administratorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania o ich stosowności.

Użytkownik udostępniając materiały w swoim profilu oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowania ich na portalu ParaSzukaPary.pl. 

Naruszenie regulaminu:

Portal ParaSzukaPary.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia w odpowiednich okolicznościach kont użytkowników, którzy notorycznie łamią regulamin, nękają innych użytkowników lub zamieścili materiały bez praw autorskich do nich.

Zastrzeżenia:

Portal ParaSzukaPary.pl sporadycznie może być tymczasowo niedostępna z powodu konserwacji lub innych powodów. Portal również nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju nieautoryzowane dostępy, błędy w działaniu serwerów, systemów itp.. Portal nie jest również odpowiedzialny za wszelakiego rodzaju straty, uszkodzenia włączając w to osobiste urazy lub też śmierć wynikające z korzystania z portalu. 

ZAMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA MATERIAŁY SĄ W NIEZMIENIONEJ FORMIE. ParaSzukaPary.pl NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ OKREŚLONYCH REZULTATÓW W WYNIKU KORZYSTANIA Z PORTALU. NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ, ŻE MATERIAŁY OPUBLIKOWANE NA PORTALU SĄ PRAWDZIWE, DOKŁADNE I RZETELNE. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie regulaminu.

Dołącz do nas! Zarejestruj się!
Jestem / Jesteśmy:
Kraj:
Województwo:
Miasto:
Email:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i akceptuję postanowienia regulaminu.